ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ವಿವರ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಫೋನ್ ನಂ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

1

ಸುನಿತಾ ಜೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcbangaloreurban

@gmail.com

080-23156006

ನಂ.123/1037, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 20ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010

2

ಅನಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಬಿ.ಹೆಚ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

----‘’---- 

 ----‘’----

----‘’---- 

3

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಎನ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

----‘’---- 

 ----‘’----

----‘’---- 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ವೈ.ಆರ್.ಭಕ್ತಕುಚೇಲ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

bngnorthdbcdc

@gmail.com

080-23539600

#324/62, ಸರ್ವಶೀಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560032

2

ಅಂಬರೀಶ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --“--

--“-- 

 --“--

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

1


ರಂಗನಾಥ್.ಎಸ್  

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

dmdbcdcbangalorerural

@gmail.com

080-23536007

 #324/62, ಸರ್ವಶೀಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560032

 2

ಪೃಥ್ವಿ.ಎ.ಹೆಚ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“-- 

--“-- 

--“-- 

 3

ಮನೋಹರಸ್ವಾಮಿ

ಕೆ.ಎಂ

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

--“-- 

--“-- 

--“-- 

 4

ವೀಣಾರಾಣಿ.ಎ.ಓ

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

--“-- 

--“-- 

--“-- 

 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ರಘುನಾಥ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcramanagara97

@gmail.com

080-7275114

ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ- 560159

2

ಮಧುಸೂದನ್.ಡಿ

ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

3

ರವಿಶಂಕರ್

ಎಚ್ ಅರ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“-- 

--“-- 

--“-- 

4

ಶಾಂತಮ್ಮ.ಸಿ

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

--“-- 

 --“--

--“-- 

 5

ಪುಷ್ಪಾವತಿ.ಆರ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

 --“--

 --“--

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಸುಜಾತ ಚಾಂದಕವಟೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdc10chikkaballapura

@gmail.com

08156-270909

ಎಸ್.ಬಿ.4, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ-562101

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಲಕ್ಷಯ್ಯ.ವಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಾಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

dmkolardbcdc

@gmail.com

0815-2240526

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಕೋಲಾರ-563101

2

ಚಲಪತಿ.ಟಿ

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“-- 

--“-- 

--“-- 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಬಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟರಾಜು

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmtumkur.dbcdc

@gmail.com

08162-252395

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-572102

2

ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರೆಡ್ಡಿ

ಸ.ಅ.ಅ/ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

3

ಬಿ.ಎಂ.ಆನಂದ ಕುಮಾರ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

 4

ಲತಾಶ್ರೀ.ಸಿ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

--“-- 

--“-- 

 5

ಹನುಮೇಶ್

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

--“-- 

 --“--

 6

ಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಹೆಚ್

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

--“-- 

--“-- 

 7

ಉಮಾದೇವಿ.ಎನ್.ಆರ್

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

--“-- 

 --“--

 8

ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ.ಆರ್

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

--“-- 

--“-- 

 9

ಸುಮಿತ್ರ ಕೆ.ಎಲ್

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

--“-- 

--“-- 

 10

ಪ್ರಕಾಶ.ಬಿ.ಆರ್

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“-- 

--“-- 

--“-- 

 11

ಹೇಮಲತ.ಎನ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“-- 

--“-- 

--“-- 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

1

ಶಿಲ್ಪ ಎಚ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

dmchitradurga16

@gmail.com

08194-220882

#101, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ-577501

2

 

ಸ.ಅ.ಅ/ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

1

 ಹೆಚ್.ಸಿ. ಸಾತ್ವಿಕ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

dmdbcdcdvg

@gmail.com

08192-230934

ಕುರುಬರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಜಯದೇವ ಸಕಱಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002

 2

ರೂಪ.ಎಸ್.ಟಿ

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

 --“--

 --“--

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಶ್ರೀ.ಅಜ್ಜಪ್ಪ.ಹೆಚ್.ಇ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcshimoga

@gmail.com

08182-229634

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ, ರೇಣುಕಾಂಬ ಕೃಪ, ‘ಎ’ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201

2

ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

3

ಸವಿತ.ಹೆಚ್.ಎಂ

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“-- 

--“--  

--“--  

 4

ಅಕ್ಷತಾ.ಕೆ.ಯು

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --“-- 

--“--  

--“--  

 5

ಉಮಾಬಾಯಿ. ಎನ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“-- 

 --“-- 

 --“-- 

ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಪಿ

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --“-- 

--“--  

 --“-- 

 

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು

ಮೈಸೂರು 

ಕ್ರ.ಸ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಫೋನ್ ನಂ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

1

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಶೋಭಾ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcmysore

@gmail.com

0821-2341194

#30, ಎಂ.ಈ.ಜಿ, ಎ.ಜಿ.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು-570023

2

ನಿತಿನ್ .ಎಂ.ಎನ್.

ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

 3

ಮಂಗಳ.ಹೆಚ್.ಎ

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

 --“--

 --“--

 4

ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್.ಜೆ.ಎಸ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

 --“--

 --“--

 5

ರಂಗಸ್ವಾಮಿ.ಎನ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

 --“--

 --“--

 6

ಉಮೇಶ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಪಿ

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

 --“--

 --“--

 7

ಮಹಾದೇವಮ್ಮ.ಜೆ

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

  --“--

  --“--

  --“--

 8

ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ.ಎಸ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

  --“--

  --“--

  --“--

 9

ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ.ಎಚ್.ಎಂ

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

  --“--

  --“--

  --“--

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಬೋರೇಗೌಡ.ಬಿ.ಎನ್.

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

dmdbcdcmdy@gmail.com

08232-231804

#1153, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ-511401

2

ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್.ಎಲ್

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

  --“-- 

   --“--

  --“-- 

ಪ್ರದೀಪ್‌ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಸಿ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

   --“--

   --“--

  --“-- 

 4

ಶೀಲಾ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

   --“--

   --“--

   --“--

 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಶೋಭಾ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹೆ.ಪ್ರಭಾರ)

dmchamarajnagar

@gmail.com

08226-223587

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ರೂಂ.ನಂ,305, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-571313

2

ಚೈತ್ರ.ಆರ್

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ

   --“--

   --“--

  --“-- 

3

ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ.ಪಿ

ಸ.ಅ.ಅ/ಪ್ರದ.ಸ

   --“--

   --“--

  --“-- 

4

ಷಣ್ಮುಖ

--“--

   --“--

   --“--

  --“-- 

 

 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

 

1

ನಾಗೇಂದ್ರ ಎನ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dm.dbcdchassan

@gmail.com

08172-251153

ಎಂ.ಐ.ಜಿ:32, 23ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ-573201

2

ಶೋಭ.ಎಂ.ಇ

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

--“-- 

--“-- 

--“-- 

ವಿದ್ಯಾ ಎಸ್.ಎನ್

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

--“--

--“-- 

--“--

ಪುಣ್ಯವತಿ. ಆರ್

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

--“-- 

 --“--

--“-- 

 

 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

1

ಶ್ರೀ.ಟಿ.ರಾಕೇಶ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

dmdbcdcchikkamagalur

@gmail.com

08262-221315

ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ,ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577102

2

ಪ್ರವೀಣ.ಬಿ.ಎನ್

ಪ್ರ.ದ.ಸ

  --“--

 --“-- 

 --“-- 

ಕೊಡಗು

1

ಮಹಾದೇವಿ.ಕೆ (ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmcoorg121

@gmail.com

08272-221656

ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು-571201

 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

1

ಮಂಜು.ಡಿ.(ಪ್ರಭಾರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdkdbcdc

@gmail.com

08242-456544

ಡಿ.ದೇವರಾಜಅರಸು ಭವನ, ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್, ಮಂಗಳೂರು-06, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

2

ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ

ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

3

ಜಯಶ್ರೀ

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

--“----“-- 

--“-- 

--“-- 

ಉಡುಪಿ

1

ಮಂಜು.ಡಿ.(ಪ್ರಭಾರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcudupi

@gmail.com

0820-2574882

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ  ಭವನ, ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ರಜತಾದ್ರಿ, ಮಣಿಪಾಲ-576104

2

ಪ್ರಶಾಂತ ಮೆಂಡನ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

--“-- 

--“-- 

3

ವಸoತ

ಕುಮಾರ್.ಟಿ

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --“--

 --“--

--“-- 

ಬೆಳಗಾವಿ  ವಿಭಾಗ  ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಫೋನ್ ನಂ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

1

ಎಸ್.ಎನ್.ಬಾಣಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcbgm

@gmail.com

08312-402163

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ವೈ.ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ-590010

2

ಕುಶಾಲ ಚೌಗಲ

ಸ.ಅ.ಅ/ಪ್ರದ.ಸ

dmdbcdcbgm

@gmail.com

08312-402163

--“--

3

ರಾಮಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ ಹಟ್ಟಿ

ಪ್ರದ.ಸ 

--“-- 

--“-- 

--“-- 

4

ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಿಠ್ಠಲ ಖಿಲಾರೆ

 ಪ್ರದ.ಸ

 --“--

--“-- 

--“-- 

5

ಇಕ್ಬಾಲ ಮುಲಾ

 ಪ್ರದ.ಸ

 --“--

 --“--

--“-- 

6

ಬಾಬುರಾವ್ ಬೆಳವಿ

 ಪ್ರದ.ಸ

 --“--

--“-- 

--“-- 

7

ಸುನೀತಾ ಮೆಳವಂಕಿ

 ಪ್ರದ.ಸ

 --“--

--“-- 

--“-- 

8

ರಾಘವೇOದ್ರ ರಾಮಪ್ಪ ಬಾಗೇವಾಡಿ

 ಪ್ರದ.ಸ

 --“--

 --“--

--“-- 

9

ಮಹೇಶ ಮುಸಪ್ಪಗೋಳ

 ಪ್ರದ.ಸ

 --“--

--“-- 

--“-- 

10

ನಾಗರಾಜ ಜಿ ಜಾರಗಡ್ಡಿ

ಪ್ರದ.ಸ 

 --“--

 --“--

--“-- 

11

ಕುಮಾರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಗದುಮ

 ಪ್ರದ.ಸ

--“-- 

--“-- 

--“-- 

12

ಬಸಗೊಂಡ ಮಹಾದೇವ ಹನಗಂಡಿ

 ಪ್ರದ.ಸ

 --“--

--“-- 

--“-- 

 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಡಿ.ಡಿ.ನಾಯಕ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmukdbcdc@

gmail.com

08382-223229

ವಾಸಿಂ ಮಂಜಿಲ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಾದಿಮುಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ, ಹೈ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಾರವಾರ-581301

 ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಶ್ರೀ.ಎ.ಟಿ. ಸುಲ್ತಾನಪುರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcdharwad

@gmail.com

08362-446382

ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪವಂಡ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ನೆಲಮಹಡಿ, ಧಾರವಾಡ-580001

 

2

ಗುರುನಾಥ ಎಂ ಮಸಳಿ

 ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --“-- 

 --“-- 

  --“--

ಶರಣಬಸವ ಪೋತರಾಜ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --“--  

 --“--  

 --“--  

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

(ಪ್ರಭಾರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcgadag

@gmail.com

08362-446382

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ರೂಂ.ನಂ.202, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.-582101

 

2

ಮಹಾಂತೇಶ ಶಿವನಕ್ಕನವರ

ಸ.ಅ.ಅ/ಪ್ರದ.ಸ 

--"-- 

--"--

--"--

3

ಶಂಕರಲಿoಗ ತಳವಾರ

 --“--

--"-- 

--"--  

 --"-- 

4

ದೇವೀಂದ್ರಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ

 --“--

--"-- 

--"--  

 --"-- 

 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಮಹಾದೇವ ಮಳಲಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

dmdbcdc.hvr

@gmail.com

08375-249025

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ರೂ.ನಂ.39, ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ-581110.

2

ಯಮನಪ್ಪಗೌಡ

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“--

--“--

--“--

 3

ಬೀಬಿಜಾನ ನದಾಫ್

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

--“-- 

--“-- 

--“-- 

ಶಿವಶರಣಪ್ಪ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

 --“--

 --“--

ಸುಲ್ತಾನ ವೈ ಆಡಿನವರ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

 --“--

 --“--

 6

ಚೈತುನಬಿ ದಾದುಸಾಬ ಬಳಲಕೊಪ್ಪ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

--“-- 

--“-- 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಕೆ.ಎ.ಕಾಂಬಳೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcgadag

@gmail.com

0835-2278128

ಜಹಗೀರ್ ದಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಎದುರುಗಡೆ, ವಿಜಯಪುರ-586101

2

ಸಿದ್ದಣ್ಣ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ 

   --“--

  --“-- 

   --“--

3

ಅನೀಲ ಎಂ ಕುಂಬಾರ

   ಪ್ರ.ದ.ಸ 

   --“--

  --“-- 

   --“--

4

ತಿಪ್ಪನಗೌಡ ಕುಮಸಗಿ

   ಪ್ರ.ದ.ಸ 

   --“--

  --“-- 

  --“-- 

ಮುತ್ತುರಾಜ ಪೂಜಾರ

   ಪ್ರ.ದ.ಸ 

   --“--

  --“-- 

  --“-- 

6

ವಿಜಯಾ ರೇವಶೆಟ್ಟಿ

   ಪ್ರ.ದ.ಸ 

   --“--

  --“-- 

  --“-- 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

1

ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೀರಾದಾರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಾಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

dmdbcdcbgk

@gmail.com

08354236216

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ರೂಂ.ನಂ.233, 3ನೇ ಮಹಡಿ,ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587102

2

ಕಿರಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ದಿಡ್ಡಿಬಾಗಿಲು

   ಪ್ರ.ದ.ಸ  

   --“-- 

   --“-- 

   --“-- 

ಸಂಜೀವ ಸನದಿ

    ಪ್ರ.ದ.ಸ 

   --“-- 

   --“-- 

    --“--

ಶಿವಾನಂದ ಬಡಕೆ

    ಪ್ರ.ದ.ಸ 

    --“--

    --“--

   --“-- 

 5

ಬಸವರಾಜ ಬಾಪಗೊಂಡ

    ಪ್ರ.ದ.ಸ 

   --“-- 

   --“-- 

   --“-- 

 6

ಅಶೋಕ ಹೊಸಮನಿ

   ಪ್ರ.ದ.ಸ  

   --“-- 

    --“--

   --“-- 

 7

ಪಾಪು ಚವ್ಹಾಣ

    ಪ್ರ.ದ.ಸ 

    --“--

    --“--

    --“--

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಕಛೇರಿಗಳು

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಫೋನ್ ನಂ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcgulbarga

@gmail.com

08472-278635

2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಡೇಪೂರ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ೆದುರುಗಡೆ

2

ಶೇಖರಬಾಬು ಬೇನೂರ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ

--"--

--"--

--"--

 ಹಣಮಂತ ಜಹಗೀರದಾರ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

--"-- 

--"-- 

--"-- 

 4

ರೇವಪ್ಪ ಸಿಳ್ಳಿ

 ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --"--

 --"--

--"-- 

5

ಸುಮಿತ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರ್

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

--"-- 

--"-- 

--"-- 

ರಾಘವೇಂದ್ರ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --"--

 --"--

--"-- 

 7

ಶಿವರಾಜ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --"--

 --"--

--"-- 

 8

ಸoತೋಷ ಕುಮಾರ್

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --"--

 --"--

--"-- 

 9

ಲಲಿತಬಾಯಿ ಗುತ್ತೆದಾರ್ ವೆಂಕಯ್ಯ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --"--

 --"--

--"-- 

10

ದಯಾನಂದ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --"--

 --"--

--"-- 

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಜಗದೇವಪ್ಪ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmbidardbcdc

@gmail.com

08482-232515

#9-8-175/5ಬಿ.ವಿ.ಬಿ.ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗರ, ಮೈಲೂರು ಕ್ರಾಸ್, ಬೀದರ್-585401

 2

ದೀಪ ಮಠಪತಿ

   ಪ್ರ.ದ.ಸ

--"--  

--"--  

--"--  

 3

ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --"-- 

--"--  

--"--  

 4

ರಮೇಶ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಗಿ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --"-- 

 --"-- 

--"--  

ಪ್ರಭಾಕರ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --"-- 

--"--  

--"--  

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಮಂಜುನಾಥ್ (ಪ್ರಭಾರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdc.raichur

@gmail.com

08532-250440

#1-8-130/189, ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೊಮ್ಮನವಾಡಿ, ಉಮಾ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101

2

ಕೆ.ರಮೇಶ

   ಪ್ರ.ದ.ಸ 

--"-- 

--"-- 

--"-- 

 3

ಶಿವಕುಮಾರ ತುರುವಿಹಾಳ

   ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --"--

--"--

--"-- 

 4

ಕಾಂತಣ್ಣ

   ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --"--

 --"--

--"-- 

 5

ಶಿವನಾಗೇಶ್ ಎನ್

  ಪ್ರ.ದ.ಸ  

 --"--

 --"--

--"-- 

6

ಚನ್ನಬಸವ ಗೊಲ್ಲರ

   ಪ್ರ.ದ.ಸ

  --“-- 

 --“--  

 --“--  

 ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

dmdbcdckpl

@gmail.com

08539-221847

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಡಿಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ- 583231

2

ನೇತ್ರಾವತಿ.ವಿ.ಆರ್

ಪ್ರ.ದ.ಸ

dmdbcdckpl

@gmail.com

--“--

--“--

 3

ಕರಿಯಪ್ಪ

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

--“-- 

--“-- 

--“-- 

ಬಸವಣ್ಣೆವ್ವ ಕೊನಿಹೊಲದ

ಪ್ರ.ದ.ಸ 

--“-- 

--“-- 

--“-- 

 5

ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

--“-- 

--“-- 

 6

ರೈಮನಸಾಬ ಕಲ್ಗುಡಿ

 ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--

 --“--

--“-- 

 ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

dmdbcdcbellary

@gmail.com

08392-267038

ಫ್ಲಾಟ್ ನಂ.117, ವೀರನಗೌಡ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583103

 2

ಭೀಮಪ್ಪ ಕೆ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“-- 

  --“--

 --“-- 

ಶಿಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --“--  

 --“--  

 --“--  

 4

ಗೌತಮಿ.ಕೆ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ 

  --“-- 

 --“--  

 --“--  

 5

ಸುಮಲತ.ಎಂ

   ಪ್ರ.ದ.ಸ

  --“-- 

 --“--  

 --“--  

 6

ರಾಧಿಕ.ಯು

   ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“-- 

 --“--  

 --“-- 

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

1

ಪ್ರಭುದೊರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

dmdbcdcyadagiri

@gmail.com

08473-253746

ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ ನಂ ಸಿ14, ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರೋಡ್, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ-585202

2

ರೇಣುಕಾ

   ಪ್ರ.ದ.ಸ 

 --“--  

  --“-- 

 --“--  

3

ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್

    ಪ್ರ.ದ.ಸ

 --“--  

  --“-- 

 --“--  

4

ಮೌನೇಶ್

    ಪ್ರ.ದ.ಸ

  --“-- 

  --“-- 

 --“--  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-10-2023 02:18 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080