ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ದಿನಾಂಕ:

 

01

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಿಗಮ ಎಂದು ಪುನರ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಸಕಇ 349ಬಿಎಂಎಸ್ 2005,ಬೆಂಗಳೂರು

ಕನ್ನಡ

26-08-2005

    ಡೌನ್ಲೋಡ್

02

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಣ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಕಇ: 82 ಬಿಸಿಎ 96 ಬೆಂಗಳೂರು

 

2912-1998

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

03

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಕಇ 221 ಬಿಸಿಎ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು

 

02-01-2009

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

04

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಿತಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಕಇ 162 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2015(ಭಾ) ಬೆಂಗಳೂರು

 

04-07-2016

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

05

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ರಚಿಸಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಕಇ 340 ಬಿಎಂಎಸ್ 2010 ಬೆಂಗಳೂರು

 

27-12-2010

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

06

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.

ಸಕಇ 36 ಬಿಸಿಎ2012 ಬೆಂಗಳೂರು

 

12-04-2012

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

07

ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

ಹಿಂವಕ

361 ಬಿಎಂಎಸ್ 2013 ಬೆಂಗಳೂರು

 

31-08-2013

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

08

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್‍ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಹಿಂವಕ 31 ಸಮನ್ವಯ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು

 

25-02-2013

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

09

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕುಂಬಾರರಿಗೆ ನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಕಇ 125 ಬಿಎಂಎಸ್ 2010

 

14-06-210

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮದ ಅಧೀಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಹಿಂವಕ 151 ಬಿಸಿಎ 2016

 

18-10-2016

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ,

ಸಕಇ 253 ಬಿಸಿಎ 2009

 

9-11-2009

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನೆ ನಿವಾರಣೆ,..

ಸಕಇ  146 ಬಿಎಂಎಸ್ 2010

 

17-06-2010

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

13

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಕಇ 573 ಬಿಸಿಎ 95 ಬೆಂಗಳೂರು

 

23-02-1996

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

14

ಹೊಸ ಕೆನೆಪದರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 15(4) ರಂತೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅನುಚ್ಛೇದ 16(4)ರ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಗಳು –ಆದೇಶ ಕುರಿತು

ಸಕಇ 225 ಬಿಸಿಎ 2000, ಬೆಂಗಳೂರು

 

30-03-2002

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

15

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಸಕಇ 46 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 99 ಬೆಂಗಳೂರು

 

07-10-1999

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

16

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಕಇ 198 ಬಿಎಂಎಸ್ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು

 

19-07-2011

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

17

ಶ್ರೀ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ-ಮಾರ್ಪಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಸಕಇ 82 ಎಸ್ ಎ ಡಿ 95, ಬೆಂಗಳೂರು

 

15-05-1996

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

18

ಶ್ರೀ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹಾಗೂ 1995-96ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಕಇ 82 ಎಸ್ ಎ ಸಿ  95, ಬೆಂಗಳೂರು

 

03-01-1996

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

19

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ 262 ಎಸ್.ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ 65 ದಿನಾಂಕ01.02.1966 ರಾಜ್ಯದ ಅಲೆಮಾರಿ  ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಪಟ್ಟಿ.

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ 262 ಎಸ್.ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ 65

 

01.02.1966

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

20

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 13.05.2013ರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾತಿಗೆ  ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 374 ಬಿಎಂಎಸ್ 2013

 

15-05-2013

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

21

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.51ರಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಧನದೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.2ಲಕ್ಷಗಳ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಹಿಂವಕ 527 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015

 

03-12-2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

22

ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮಾತ್ರ ನಿಗಮದಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 739 ಬಿಎಂಎಸ್ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು

 

23-10-2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

23

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಹಿಂವಕ 649 ಬಿಎಂಎಸ್ 2013 ಬೆಂಗಳೂರು

 

17-12-2013

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

24

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಲು, ಪಂಪ್‍ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು, ಅಳವಡಿಕೆ, ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಮತ್ತು 3ನೇ ತಪಾಸಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.

ಸಕಇ 219 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು

 

20-10-2015

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

25

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಲು, ಪಂಪ್‍ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು, ಅಳವಡಿಕೆ, ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಮತ್ತು 3ನೇ ತಪಾಸಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಕಇ 398 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು

 

04-01-2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

26

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಸಕಇ 152 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 02 ಬೆಂಗಳೂರು

 

16-06-2006

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

27

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ, ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಕಇ 48 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2008

 

12-11-2010

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

28

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಪ್ರವರ್ಗ 3ಎ ಮತ್ತು 3ಬಿ ಗೆ ಸೇರಿದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಸಿಡ್ಲ್ಯೂ 253 ಬಿಎಂಎಸ್ 2014 ಬೆಂಗಳೂರು

 

24-05-2014

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

29

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಸಿಡ್ಲ್ಯೂ 584 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು

 

06-10-2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

30

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರೂ.75,000-00ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಕಇ 170 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 01

 

22-03-2002

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

31

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.1.50ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.2 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಹಿಂವಕ 403 ಬಿಎಂಎಸ್ 2013 ಬೆಂಗಳೂರು

 

31-08-2013

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

32

ಮಡಿವಾಳ, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ, ತಿಗಳ, ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂ.60 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಸಿಡ್ಲ್ಯೂ 456 ಬಿಎಂಎಸ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು

 

02-06-2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

33

ಮಡಿವಾಳ, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ, ತಿಗಳ, ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂ.60ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಸಿಡ್ಲ್ಯೂ 456 ಬಿಎಂಎಸ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು

 

08-12-2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

34

ಮಡಿವಾಳ, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ, ತಿಗಳ, ಕುಂಬಾರ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ತಲಾ ರೂ.10ಕೋಟಿಗಳಂತೆ ರೂ.50ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಬಿಸಿಡ್ಲ್ಯೂ 365 ಬಿಎಂಎಸ್ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು

 

03-09-2016

 ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

35

ಕಿರು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.4ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ.5000-ಗಳಿಂದ ರೂ.10000-ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಹಿಂವಕ 497 ಬಿಎಂಎಸ್ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು

 

31-08-2013

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

36

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಜಾಮೀನುದಾರರಿಂದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಆಧಾರ ಮಾಡುವ ಷರತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 1246 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು

 

10-03-2016

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

37

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 890 ಬಿಎಂಎಸ್ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು

 

27-08-2018

 ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

38

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಹಿಂವಕ 648 ಬಿಎಂಎಸ್ 2014 ಬೆಂಗಳೂರು

 

15-11-2014

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

39

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕುಂಬಾರಿಕೆಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕುಂಬಾರರು ಹಾಗೂ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‍ಗಳನ್ನು ಗುರುತ

ಹಿಂವಕ 559 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು

 

21-12-2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

40

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಕುರಿಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕುರಿಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಂತೆ ಸಾಲ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಹಿಂವಕ 458 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು

 

07-09-2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

41

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದವರ ದೋಬಿ ಘಾಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.

ಹಿಂವಕ 567 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು

 

30-11-2015

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

42

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿದಾರರ ಸಮುದಾಯಗಳಾದ ಮಡಿವಾಳ, ಕುಂಬಾರ, ಉಪ್ಪಾರ, ಸವಿತಾ, ಮೂರ್ತೇದಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.2ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನದೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.2ಲಕ್ಷಗಳ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಹಿಂವಕ 494 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015

 

04-12-2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

43

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 525 ಬಿಎಂಎಸ್ 2012

 

25-05-2013

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

44

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವರ್ಗಗಳ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ರಚಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಹಾಜರಾತಿ ಕೋರಂ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 699 ಬಿಎಂಎಸ್ 2016

 

11- 11 -2016

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

45

ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವರ್ಗಗಳ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದ ಫೋಟೋ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

ಹಿಂವಕ 172 ಬಿಸಿಎ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು

 

15-06-2015

 ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

46

ವಾಹನ ಚಾಲನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 388 ಬಿಎಂಎಸ್ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು

 

10-05-2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್

47

ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

127 ಬಿಎಂಎಸ್ 2010 ಬೆಂಗಳೂರು

 

11-08-2010

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

48

ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಚೆಕ್‍ಲಿಸ್ಟ್

 

 

 

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

49

ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕøತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 134 ಬಿಎಂಎಸ್ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು

 

12-05-2017

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

50

ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 814 ಬಿಎಂಎಸ್ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು

 

17-03-2015

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

51

ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 357 ಬಿಎಂಎಸ್ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು

 

16-03-2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

52

ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿ ಕುರಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಹಿಂವಕ 470 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು

 

31-08-2015

 ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

53

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿದಾರರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಾಲ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 1.5ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.2ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಂಜ

ಹಿಂವಕ 467 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು

 

05-08-2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

54

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳಾದ ಧೋಬಿ, ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.2ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹ

ಹಿಂವಕ 469 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು

 

07-09-2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

55

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರೂ.10ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸಾಲ-ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.6ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 700 ಬಿಎಂಎಸ್ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು

 

22-09-2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

56

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 387 ಬಿಎಂಎಸ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು

 

10-05-2017

 ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

57

ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾರಾಯಿ ವೆಂಡರು, ಮೂರ್ತೆದಾರ ಹಾಗೂ ಈಡಿಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 457 ಬಿಎಂಎಸ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು

 

02-06-2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

58

ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಪನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಹಿಂವಕ 468 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು

 

04-09-2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

59

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 388 ಬಿಎಂಎಸ್ 2017, ದಿನಾಂಕ10.05.2017ರ ಆದೇಶದ ಭಾಗದ ಅನುಬಂಧದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ2ರ (ಉ)ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸ್ಸು ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷಗಳು ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸ್ಸು ಗರಿಷ್ಠ 45 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 388 ಬಿಎಂಎಸ್ 2017

 

26-08-2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

60

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 1287 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015, ದಿನಾಂಕ21.12.2015ರ ಷರತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ02 ರಲ್ಲಿ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಜಮೀನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 929 ಬಿಎಂಎಸ್ 2018

 

09-10-2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

61

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂವಕ559 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015, ದಿನಾಂಕ 21.12.2015ರ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಹತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ,

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 559 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015

 

23-01-2016

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

62

ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಶಕ್ತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 361 ಬಿಎಂಎಸ್ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು

 

01-02-2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

63

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣ ಕಂಡಿಕೆ202ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಾದ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ, ತಿಗಳ, ಮಡಿವಾಳ ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜಗಳ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯವ್ಯಯ ಸಲಹಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ವಯ ರೂ.41ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.20

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 846 ಬಿಎಂಎಸ್ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು

 

12-10-2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

64

ಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುಂತಾದ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಿ.ಇ.ಟಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮೆಮ

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 841 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು

 

09-09-2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

65

ಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಉನ್ನತ  ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.2ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.1 ಲಕ್ಷಗಳ ಸಾಲ

ಹಿಂವಕ 507 ಬಿಸಿಎಂ 2013

 

31-08-2013

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

66

ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅರಿವು-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲಮೊ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೋರ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ವಿದಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತ

ಹಿಂವಕ 1274 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು

 

01-12-2015

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

67

ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಭೂಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.5 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಕಇ  378 ಬಿಎಂಎಸ್ 2014 ಬೆಂಗಳೂರು

 

05-09-2014

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

68

ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಭೂಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.10 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ 15 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 1286 ಬಿಎಂಎಸ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು

 

08-02-2018

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

69

ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 1287 ಬಿಎಂಎಸ್ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು

 

21-12-2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

70

ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ ಆದಾಯ

NBCFDC/PROJ/SCA/2015-16

English

31-08-2015

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

71

ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿಗಳಿಂದ ಡಿ.ದೇ.ಅ.ಹಿಂ.ವ.ಅ.ನಿಗಮವು ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 342 ಬಿಎಂಎಸ್ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು

 

28-10-2014

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

72

ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ education loan

 

 

 

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

73

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ದತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಹಿಂವಕ 262 ಬಿಸಿಎ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು

 

28-012019

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

74

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಹಿಂವಕ 210 ಬಿಸಿಎ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು

 

29-01-2019

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

75

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್‍ರವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ

ಹಿಂವಕ 90 ಬಿಸಿಎ 2018

 

09-03-2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

76

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಪ್ರಾರಂಭ

 

 

31-10-2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

77

ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಂ ಸಕಇ 165 ಬಿಎಂಎಸ್ 2011, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕಇ 82 ಬಿಸಿಎ 1996, ದಿನಾಂಕ 29.12.1998ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ.

ಸಕಇ 165 ಬಿಎಂಎಸ್ 2011

 

28-07-2011

 ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

78

ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಪ್ರಾರಂಭ

 

 

10-11-2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

79

ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಹಿಂವಕ 43 ಬಿಸಿಎ 2018

 

03-02-2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

80

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ  ರೂ.3.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ135 ಬಿಎಂಎಸ್2019 

 

29-05-2020

ಡೌನ್ಲೋಡ್

81

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ  ಆದಾಯಮಿತಿ ರೂ.3.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ306 ಬಿಎಂಎಸ್2019 

 

10-02-2020  


 ಡೌನ್ಲೋಡ್

82

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ Memorandum of Association and Articles of association ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಹಿಂವಕ 262 ಬಿಸಿಎ 2018

 

13.02.2020

ಡೌನ್ಲೋಡ್

83

ಕರ್ನಾಟಕ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ  Memorandum of Association and Articles of association ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಹಿಂವಕ 19 ಬಿಸಿಎ 2019

 

16.11.2019

ಡೌನ್ಲೋಡ್

84

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚೀದೇವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ Memorandum of Association and Articles of association ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಹಿಂವಕ 22 ಬಿಸಿಎ 2019

 

06.12.2019

ಡೌನ್ಲೋಡ್

85

ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 300 ಬಿಎಂಎಸ್ 2020

 

09-10-2021

ಡೌನ್ಲೋಡ್

86

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 308 ಬಿಎಂಎಸ್ 2020

 

15-09-2020

ಡೌನ್ಲೋಡ್

87

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚೀದೇವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 61 ಬಿಎಂಎಸ್ 2020

 

14-05-2020

ಡೌನ್ಲೋಡ್

88

ಕರ್ನಾಟಕ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ  ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 99 ಬಿಎಂಎಸ್ 2020

 

14-05-2020

ಡೌನ್ಲೋಡ್

89

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 737 ಬಿಎಂಎಸ್ 2018

 

16-08-2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್

90

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 737 ಬಿಎಂಎಸ್ 2018

 

16-08-2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್

91

ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

 

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 05 ಬಿಎಂಎಸ್ 2022, 

   29.09.2022  ಡೌನ್ಲೋಡ್

92

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ

 

ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 428 ಬಿಎಂಎಸ್ 2022, 

   08.11.2022  ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-08-2023 03:18 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080